A A A

Ruch Światło-Życie - Domowy Kościół
Informacje o grupach Domowego Kościoła
w ramach Ruchu Światło – Życie
w parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi
Poznań – Stare Żegrze
W naszej parafii funkcjonuje obecnie 5 kręgów Domowego Kościoła. Inicjatorem tworzenia kręgów był w roku 1984, krótko po rozpoczęciu posługi duszpasterskiej na Żegrzu, ksiądz proboszcz kanonik dr Henryk Szymczak. Pierwsze kręgi były owocem odwiedzin duszpasterskich (kolędy).

Małżonkowie tworzący grupy Domowego Kościoła, zwane kręgami, spotykają się regularnie raz w miesiącu, dziesięć razy w cyklach rocznych. Są to spotkania formacyjne, wyznaczające myśli przewodnie do pracy w rodzinie. Rok pracy rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu roku następnego. Umacnianie wiary i ukazywanie wizji małżeństwa chrześcijańskiego dokonuje się przede wszystkim podczas rekolekcji zwanych oazami.

Małżonkowie zrzeszeni w Domowym Kościele mają comiesięczną specjalną Mszę Świętą w każdą trzecią środę miesiąca o godzinie 19:15. Członkowie grup są także odpowiedzialni za przygotowanie liturgii słowa w czasie niedzielnych Mszy Świętych o godzinie 12:30.

Obecnie opiekunem grup Domowego Kościoła w parafii jest ks. Tomasz Kokornaczyk.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego (1921 – 1987), którego niektórzy parafianie pamiętają z rekolekcji, grupy Domowego Kościoła są małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich, działającym w ramach Ruchu Światło – Życie, będącym jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Swoimi początkami Ruch sięga do pierwszej oazy rodzin zorganizowanej w roku 1973 przez ks. Fr. Blachnickiego w Krościenku nad Dunajcem, gdzie został zawierzony Niepokalanej Matce Kościoła 11 czerwca 1973 roku przez kardynała Karola Wojtyłę (akt konstytutywny Ruchu)..

Cel i program Ruchu wyrażają najkrócej greckie słowa „ΦΩΣ” (światło) i „ΖΩΗ” (życie), wpisane w znak krzyża oraz formuła „Światło – Życie”, oznaczająca jedność światła danego od Boga i życia, czyli świadectwo chrześcijańskiego życia. (na podstawie dokumentu przyjętego przez II Kongregację Diakonii Ruchu Światło-Życie w dniu 4 maja 2002 r.)


Spotkanie Kręgu Domowego Kościoła w dniu 13.11.2007 roku.

Domowego Kościoła w Archidiecezji Poznańskiej:
http://www.poznan.oaza.pl/new/
Centralnej Diakonii Domowego Kościoła w Krościenku:
http://www.rdk.oaza.org.pl/v7/strgl.php
„Wieczernika” – pisma formacyjnego Ruchu:
http://www.wieczernik.oaza.pl/
Artykułu ks. Ryszarda Andrukiewicza „Kręgi Kościoła Domowego Ruchu Światło-Życie”:
http://www.mateusz.pl/rodzina/kdomowy.htm
Domowego Kościoła w Archidiecezji Krakowskiej (m. in. informacje o Ikonie Świętej Rodziny, ofiarowanej Ruchowi Domowy Kościół w Polsce w roku 1988 w Lourdes):
http://www.rdk.krakow.pl/